Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với viettel HCM!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định đối với việc sử dụng Trang web của viettel HCM, tại https://viettelhcm.vn/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng viettel HCM nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau đây áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo Từ chối Trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: “Khách hàng”, “Bạn” và “Của bạn” đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và quy định của Công ty điều kiện. “Công ty”, “Bản thân”, “Chúng tôi”, “Của chúng tôi” và “Chúng tôi”, đề cập đến Công ty của chúng tôi. “Bên”, “Các bên” hoặc “Chúng tôi”, đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan. Mọi cách sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ đều được coi là có thể hoán đổi cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie. Khi truy cập viettel HCM, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách bảo mật của viettel HCM.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, viettel HCM và/hoặc người cấp phép sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên viettel HCM. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập thông tin này từ viettel HCM cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Đăng lại tài liệu từ viettel HCM
 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép lại tài liệu từ viettel HCM
 • Sao chép, nhân bản hoặc sao chép tài liệu từ viettel HCM
 • Phân phối lại nội dung từ viettel HCM

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của thỏa thuận này. Điều khoản và điều kiện của chúng tôi đã được tạo với sự trợ giúp.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến cũng như thông tin trong các khu vực nhất định của trang web. viettel HCM không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Nhận xét trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm và ý kiến của viettel HCM, các đại lý và/hoặc chi nhánh của viettel. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, viettel HCM sẽ không chịu trách nhiệm về các Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc gánh chịu do việc sử dụng và/hoặc đăng tải và/hoặc sự xuất hiện của các Bình luận trên trang web này.

viettel HCM có quyền theo dõi tất cả các Bình luận và xóa mọi Bình luận được cho là không phù hợp, gây khó chịu hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

 • Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
 • Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, khiếm nhã hoặc bất hợp pháp nào khác là xâm phạm quyền riêng tư
 • Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy kinh doanh hoặc các hoạt động thương mại hoặc hoạt động thương mại hiện tại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn cấp cho viettel HCM giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản:

 • Cơ quan chính phủ;
 • Công cụ tìm kiếm;
 • Tổ chức tin tức;
 • Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi giống như cách họ liên kết với các Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
 • Các Doanh nghiệp được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện không được phép liên kết với trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết tới trang chủ của chúng tôi, tới các ấn phẩm hoặc tới các